Klage RKI

Vi viser reklamer for låneudbydere og dækker ikke nødvendgivis hele markedet for låneudbydere

Experian og RKI registeret er selvfølgelig meget påpasselige med at varetage en ordentlig proces overfor såvel skyldner som den der har penge til gode. Hvis du alligevel oplever at der problemer eller har vurderet det meget nøgternt og mener du er blevet uretfærdigt behandlet så er der mulighed for at tage din sag videre til en 3. part.

Det er altid godt at få sin sag vendt med en uvildig eller i det mindste en person som kan forsøge at vurdere sagen uden at være dybt involveret i den. RKI kigger altid nøgternt på sager der klages over, hvad enten det er måden sagen behandles på eller hvis sagen fastholdes som en RKI registrering.

Læs også om RKI lån


Hvis du vil gå videre så henvend dig til Datatilsynet med en evt. klagesag
Alle har altid ret til at bruge dem.

Deres adresse er her:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.