Hvornår RKI registrering

Vi viser reklamer for låneudbydere og dækker ikke nødvendgivis hele markedet for låneudbydere

Hvis en virksomhed ønsker at  indberette til RKI registrering uden dokumentation (skriftlig skylderkendelse eller retslig skridt), skal en række forudsætninger være på plads:

  • Beløbet skal være over 200 kr.
  • Der skal være sendt tre skriftlige rykkere til den der skylder
  • Den sidste rykker skal advare om at skyldneren nu sendes til evt. inkasso & indberetning til RKI registret
  • Der må ikke være gået strid imellem parterne

Særligt i forhold til offentlige myndigheder 

Offentlige myndigheder – eks. kommuner og told- og skat – må gerne bruge registrering i RKI for at få betalt gæld de har til gode. Et krav er her dog at det skyldige beløb skal overstige 7.500 kr.  Samt at der skal være 4 uger fra melding om snarlig indberetning til RKI registret inden det sker.

Særligt i forhold til den finansielle sektor 
Forsikringsselskab, penge- og realkreditinstitutter skal leve op til regler bestemt af Finanstilsynet. Det gør, at de ikke må lave en RKI registrering før end sagen er blevet en offentlig kendt sag. Det vil sige, at der skal være startet en reel retsag i civilretten eller fogedretten, og først derefter må de lave en rki registrering. Og det beløb som ikke er betalt skal overstige mere end 1.000 kr.

Læs også om RKI lån